×

Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ukoliko Kupac nije zadovoljan kupljenom robom, ima pravo na reklamaciju u roku od 14 dana od dana primitka robe (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl. 79 st. 1 i 2). Prigovor se šalje putem e-maila na [email protected] s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe).

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, samo ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Ukoliko ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, Kupac je dužan platiti troškove dostave u punom iznosu.

PRIGOVORI

Potrošači mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

  1. Putem pošte na adresu: Zelene tehnologije d.o.o., Gospodarska ulica 5c, 10 255 Donji Stupnik
  2. Na email adresu: [email protected]
Skip to content