Otpad od hrane nastaje kada se hrana, koja je još uvijek sigurna i prikladna za ljudsku konzumaciju, gubi ili odbacuje. Do generiranja otpada može doći u različitim točkama lanca opskrbe hranom:

  • Poljoprivredne prakse – otpad od hrane može nastati tijekom proizvodnje i berbe usjeva. Čimbenici poput vremenskih uvjeta, štetočina ili tržišne potražnje mogu dovesti do ostataka nepravilnih proizvoda ili samog viška.
  • Obrada i proizvodnja – tijekom obrade i proizvodnje prehrambenih proizvoda, određeni nusproizvodi ili dijelovi sirovih sastojaka mogu ostati neiskorišteni. To uključuje koru, sjemenke ili ostatke od obrezivanja.
  • Distribucija i maloprodaja neprikladno rukovanje, nedostatak skladišnih prostora, istek rokova trajanja i izgled proizvoda može doprinijeti nastanku otpada od hrane.
  • Ponašanje potrošača – ponašanje potrošača ima najznačajniju ulogu u nastajanju otpada od pripreme i konzumacije hrane. Kupovina više hrane nego što je potrebno, nepravilno skladištenje i zbunjenost oko izraza “najbolje upotrijebiti do” i “upotrijebiti do” često dovode do nastanka otpada od hrane u kućanstvima.

U svijetu se poduzimaju različite strategije u svrhu smanjenja problematike vezane za otpad od hrane, poput poboljšanja učinkovitosti lanca opskrbe hranom, edukacija potrošača o pravilnom čuvanju hrane i razumijevanju rokova trajanja, distribucije viška hrane onima kojima je potrebna te provođenje programa kompostiranja i recikliranja kako bi se smanjile štete okolišu.

Negativne posljedice nastanka otpada od hrane:

  • Razgradnja hrane na odlagalištima – proizvode se velike količine metana koji je odgovoran za povećanje efekta staklenika i ima negativan učinak na klimatske promjene. Uz to, deponirana hrana nepotrebno zauzima prostor te može uzrokovati onečišćenje tla i vode.
  • Trošenje resursa – proizvodnja hrane zahtijeva značajne količine prirodnih resursa poput vode, zemlje i energije. Kada se hrana baca, znači da su resursi potrebni za njenu proizvodnju bili nepotrebno iskorišteni.
  • Gubitak bioraznolikosti – proizvodnja hrane često uključuje krčenje šuma, degradaciju životinjskih staništa i upotrebu pesticida ili gnojiva koji mogu naštetiti okolišu. Kada hrana završi kao otpad, svi ti negativni utjecaji na okoliš postaju još izraženiji.

Stvarajmo zelenu budućnost zajedno!

Zelene tehnologije pokrenule su projekt FoodWaste Hrvatska kako bi pridonijele podizanju svijesti pojedinaca o ekonomskim, socijalnim i ekološkim utjecajima bacanja ostataka hrane na našem podneblju.


Na žalost, otpad od hrane još uvijek nije moguće eliminirati u potpunosti. Međutim postoje tehnološka rješenja kojima se ostatci od pripreme i konzumacije hrane pretvaraju u vrijednu sirovinu.


Vjerujemo da velike promjene kreću od nas samih…

Priključite se našoj inicijativi i pogledajte rješenja prilagođena malim, srednjim i velikim proizvođačima/potrošačima hrane…