Rezultati statističkog istraživanja o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj koje je tijekom 2021. provelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prema novoj metodologiji Europske unije za praćenje otpada od hrane je utvrdilo kako u kućanstvima:

  • 60% otpada od hrane čine nejestivi dijelovi hrane poput kostiju, ljusaka od jaja, kore citrusa i slično, čiji nastanak je neizbježan.
  • Jestivi dio čini 40%, a to je dio čije bi se bacanje moglo spriječiti. Kada bi se u potpunosti spriječio nastanak jestivog dijela otpada od hrane, količine miješanog komunalnog otpada koji se danas odlaže na odlagališta smanjio bi se za 4%.

Ovi podaci pokazuju da svaki pojedinac može učiniti mnogo na svakodnevnoj razini u cilju smanjenja količine otpada od hrane, što doprinosi nacionalnim, ali i globalnim ciljevima.

Ulažemo u inovacije koje pomažu pri sprječavanju nastanka otpada od hrane i njihovog odlaganja na odlagalištima.

Nudimo tehnologiju koja smanjuje količinu ostataka od hrane do 93%, a rezultat procesa ostaje visokokoncentrirana organska dopuna tlu, koja se može upotrijebiti kao gnojivo, biogorivo ili hrana za životinje.