×

Ecovim

High-tech uređaji za tretiranje ostataka od pripreme i konzumacije hrane.

Kapacitet: 30/100/300/500/1000/1300kg dnevno.

Profesionalna rješenja za srednje i velike kuhinje, trgovačke lance, proizvođače hrane.

Tehnologija koja reducira ukupnu masu ostataka hrane i biootpada za 83% – 93% metodom višestupanjskog sušenja.

Nakon obrade nastaje visokovrijedan sterilan supstrat koji se može koristiti kao organska dopuna tlu, biogorivo ili u proizvodnji hrane za životinje.

EN-30

EN-30

 • Kapacitet (max) – 30 kg
 • Vrijeme obrade – 6-9 h
 • Napajanje – jednofazno, 20 Amp, 200V / 220V * 50/60 Hz, 3,8 kW
 • Potrošnja energije – 1,8 kWh
 • Dimenzije – 800 x 900 x 1090 mm
 • Težina uređaja – 180 kg
EN-100

EN-100

 • Kapacitet (max) – 100 kg
 • Vrijeme obrade – 13-15 h
 • Napajanje – trofazno, 30/20 Amp, 220V / 380V * 50/60 Hz, 7,8 kW
 • Potrošnja energije – 3,2 kWh
 • Dimenzije – 1150 x 1020 x 1270 mm
 • Težina uređaja – 290 kg
EN-300

EN-300

 • Kapacitet (max) – 300 kg
 • Vrijeme obrade – 17-21 h
 • Napajanje – trofazno, 60/40 Amp, 220V / 380V * 50/60 Hz, 18 kW
 • Potrošnja energije – 10 kWh
 • Dimenzije – 1600 x 1450 x 1650 mm
 • Težina uređaja – 800 kg
EN-500LW

EN-500LW

 • Kapacitet (max) – 500 kg
 • Vrijeme obrade – 18-23 h
 • Napajanje – trofazno, 75/50 Amp, 220V / 380V * 50/60 Hz, 22 kW
 • Potrošnja energije – 15 kWh
 • Dimenzije – 2200 x 1450 x 1750 mm
 • Težina uređaja – 1120 kg
EN-1000/1300

EN-1000/1300

 • Kapacitet (max) – 1000 kg
 • Vrijeme obrade – 20-23 h
 • Napajanje – trofazno, 75/50 Amp, 220V / 380V * 50/60 Hz, 40 kW
 • Potrošnja energije – 23 kWh
 • Dimenzije – 3000 x 1900 x 2000 mm
 • Težina uređaja – 1860 kg

Prikladan za obradu – povrće, voće, kruh, riba, meso, životinjske sitne kosti

Neprikladno za obradu – plastika, premazani papir, staklo, drvo, limenke, metal, kemikalije

Tehnička specifikacija sadrži detaljne informacije o uređajima

Često postavljanja pitanja

 • Koji preduvjeti moraju biti ispunjeni za instalaciju uređaja?

  Za ECOVIM uređaj (30 kg) potrebna je jednofazna struja. Za uređaje koji mogu odraditi veći kapacitet ostataka dnevno: trofazna struja.
  Potrebno je osigurati odvod tehnološke vode, koja odlazi u kanalizaciju.

 • Što sve mogu baciti u uređaj?

  Uređaji tretiraju ostatke hrane od pripreme i konzumacije uključujući: kuhano i sirovo meso, povrće, voće (i citrusi, ananas. kore lubenice), jaja, manje kosti, papirnate ubruse, kartonsku ambalažu, vrećice za čaj, čačkalice. Nakon završetka ciklusa iz ukupne mase ostataka hrane nastaje 10% do 20% supstrata koji se koristi kao organska dopuna tlu.

 • Vrijeme potrebno za tretiranje ostataka hrane?

  Vrijeme obrade ovisi o veličini uređaja: od 6h na najmanjem Ecovim uređaju do 23 sata na najvećem.

 • Što nastaje tretiranjem ostataka hrane?

  Po završetku ciklusa iz ostataka hrane ostat će samo supstrat koji se koristi kao organska dopuna tlu. Iz uređaja će tjekom procesa izlaziti voda koja se pušta u kanalizaciju.

Za sve upite vezane uz naše uređaje kontaktirajte nas direktno.

Na sve upite odgovaramo radnim danom u roku od 24 sata.

Skip to content